تاريخ روز : سه شنبه 04 مهر 1402

صنعت غذایی کورش

  

صورتهای مالی  

 

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.