تاريخ روز : چهارشنبه 08 آذر 1402

صنعت غذایی کورش

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

برنامه زمانبندي و نحوه پرداخت سود سال 1400سهامداران شرکت صنعت غذايي کورش(سهامي عام)برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران به شرح زیراعلام می­گردد.

 کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی:  05/25/ 1401                                                                                                                                    کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی غیر سجامی: 1401/08/01 لغایت مهلت قانونی.

 

توضیحات:

سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی سجامی طبق برنامه زمان­بندی فوق در حساب بانکی اعلام شده به شرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز می­گردد.

اشخاص حقیقی غیر سجامی در مدت تعیین شده با مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور و در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی و اطلاعات کد بورسی نسبت به دریافت سود سهام اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی غیر سجامی طبق زمان­بندی فوق می­توانند باارسال درخواست کتبی به همراه اعلام شماره حساب به آدرس ذیل نسبت به دریافت سودسهام اقدام نمایند.

·       آدرس: استان تهران، بلوار میرداماد، نبش کوچه نیل، پلاک 241، شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی عام)

·        کدپستی: 1918955420

·       شماره تماس امور سهام :83893429