تاريخ روز : چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

صنعت غذایی کورش

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصویب تقسیم سود 120 میلیارد تومانی صنعت غذایی کورشتصویب تقسیم سود ۱۲۰میلیارد تومانی صنعت غذایی کورش در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 درتاریخ: 1401/04/18

برای مشاهده جزئیات کامل این خبر  اینجا  کلیک کنید.