تاريخ روز : سه شنبه 04 مهر 1402

صنعت غذایی کورش

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

افزایش 300 درصدی سرمایه در جریان شرکت          مجمع عمومی فوق العاده صنعت غذایی کورش (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه در تاریخ1401/06/28 برگزارشد.    
           برای مشاهده کامل این خبر اینجا کلیک کنید